top of page

Markfundament och montagesystem, som sparar tid, pengar och miljö.

Fiedler Markspjut är hjärtat i vårt system. Konstruktionen bygger på FIEDLER SYSTEMS patenterade design som komprimerar marken vid sättning. På detta sätt skapas ett solitt och hållbart grepp om markfundamentet omedelbart.

 

Markspjutet ersätter härmed gamla traditionella markfundament för allt ifrån Attefallshus till villastängsel, staket, altaner, cykelskjul, skyltstolpar, parkbänkar och mycket mer.

Markspjutet passar alla jordmåner och skapar en solid förankring i allt ifrån asfalt till packade grusmassor och stenkross. Det finns inga hinder.

Tack vare FIEDLER Markspjuts tjälsäkra konstruktion med inbyggd vinkeljustering för flera av FIEDLER SYSTEMS fästen kan du känna dig trygg med att dina stolpar blir raka. FIEDLER Markspjut kan därför avsevärt minska underhållskostnader.

FIEDLER SYSTEMS tillverkning sker i Sverige. Detta för att ge korta transportvägar och så liten miljöpåverkan som möjligt.

markfundamentet som sätter en ny standard.

FIEDLER Markspjut

Med FIEDLER Markspjut behövs ingen grävning, bortforsling eller tunga betongfundament. Du slipper dessutom kostsamt återställningsarbete.

Du hittar FIEDLER Markspjut, våra fästen och beslag bland annat hos Sveriges största byggvaruhandel för proffs.

Beijer Bygg, Sveriges största bygghandelskedja för byggproffs och hemmaproffs med 2500 medarbetare i 116 byggvaruhus har nu vässat sitt utbud och tagit  FIEDLER SYSTEMS världsunika markfundament i sortimentet.
Ett markfundament som revolutionerar byggsektorn och perfekt passar in i verksamheten då ett av Beijer Byggs motton är att positionera sig som branschens nummer ett inom hållbart byggande.

Omedelbar förankring för alla tänkbara projekt.

Fyrtorn i Spetsamåla

"Det här var ju lättare än att gräva ner plintar. Nästa gång blir det nog en solcellspark"

 FIEDLER SYSTEMS Ankare som monteras på endast några sekunder gör förankringen ännu starkare.

Solid och tjälsäker förankring

Carport i Moheda 

"Det är tiden. Det tar ju ganska lång tid att gräva ner plintar..."