top of page

Kompletta parkeringsplatser med laddstolpar efter aktuellt behov.

FIEDLER SYSTEM Parkera & Ladda är det kompletta, framtidssäkra och hållbara parkeringssystemet. Parkeringsstaket, integrerad kabelskena, laddstolpar, skyltning och belysning installeras blixt-snabbt. Laddboxar adderar du till i egen takt efter ökat behov.

FIEDLER SYSTEMS patenterade Markspjut är systemets unika markfundament som gör att du med vår parkerings- och laddlösning slipper grävning, bortforsling, hantering av tunga betongfundament och återställningsarbete. En fördel som ger dig en rekordsnabb installation och gör att du inte orsakar någon åverkan alls på marken runt omkring under arbetet.

Markspjutet tränger igenom och skapar en solid förankring i allt ifrån asfalt till packade grusmassor, stenkross och sprängsten som spräcks med hjälp av bilningsmaskin.

Det finns inga hinder. Den integrerade kabelskenan mellan staket- och laddstolparna tar hand om el till alla laddboxar samt förser våra belysningsstolpar och uppysta skyltstolpar från en enda anslutningspunkt.

Med FIEDLER SYSTEM Parkera & Ladda har du förberett hela din framtida utbyggnad redan från början. Detta gäller såväl för nyanläggning som för uppdatering av befintliga grus eller asfalterade parkeringsområden.

FIEDLER SYSTEMS Väg & Park är utvecklat och testat efter Trafikverkets hårda krav på materialkvalitet och belastning. Vi har även följt deras önskemål av miljöanpassade produkter samt effektivitet vid arbete på väg.

FIEDLER SYSTEM - Parkera & Ladda en komplett modern parkering

Fiedler Markspjut är hjärtat i vårt system. Konstruktionen bygger på FIEDLER SYSTEMS patenterade design som komprimerar marken vid sättning. På detta sätt skapas ett solitt och hållbart grepp om markfundamentet omedelbart.

 

Markspjutet ersätter härmed gamla traditionella markfundament för allt ifrån Attefallshus till villastängsel, staket, altaner, cykelskjul, skyltstolpar, parkbänkar och mycket mer.

Markspjutet passar alla jordmåner och skapar en solid förankring i allt ifrån asfalt till packade grusmassor och stenkross. Det finns inga hinder.

Tack vare FIEDLER Markspjuts tjälsäkra konstruktion med inbyggd vinkeljustering för flera av FIEDLER SYSTEMS fästen kan du känna dig trygg med att dina stolpar blir raka. FIEDLER Markspjut kan därför avsevärt minska underhållskostnader.

FIEDLER SYSTEMS tillverkning sker i Sverige. Detta för att ge korta transportvägar och så liten miljöpåverkan som möjligt.

markfundamentet som sätter en ny standard.

FIEDLER Markspjut

FIEDLER SYSTEMS produkter är tillverkade i Sverige
FIEDLER Markspjut
FIEDLER SYSTEM - inget gräv, ingen bortforsling och inga tunga betongfundament

Med FIEDLER Markspjut behövs ingen grävning, bortforsling eller tunga betongfundament. Du slipper dessutom kostsamt återställningsarbete.

Komplettera med FIEDLER SYSTEM Carport 

FIEDLER SYSTEM - Carport som kan integreras med Parkera & Ladda-systemet.
FIEDLER SYSTEM - Carport som kan integreras med Parkera & Ladda-systemet.

Minst miljöavtryck på marknaden

FIEDLER SYSTEMS produkter är tillverkade i Sverige

Framtidsäker

parkering

En komplett parkeringsplats –
från enstaka laddstolpar och carportar
till hela parkeringsområden.

FIEDLER SYSTEM - Parkera & Ladda en komplett modern parkering
FIEDLER SYSTEM Ankar för ännu bättre förankring

FIEDLER SYSTEM Ankare om du önskar säkra din förankring ytterligare.

Fiedler Markspjut solid markförankring. Direkt!

Tack vare Markspjutets patenterade kompressionsteknik uppnås en solid förankring direkt i alla jordmåner, packade grusmassor och stenkross.

Produkter Parkera & Ladda