top of page

Fiedler Markspjut är hjärtat i vårt system. Konstruktionen bygger på FIEDLER SYSTEMS patenterade design som komprimerar marken vid sättning. På detta sätt skapas ett solitt och hållbart grepp om markfundamentet omedelbart.

 

Markspjutet ersätter härmed gamla traditionella markfundament för allt ifrån Attefallshus till villastängsel, staket, altaner, cykelskjul, skyltstolpar, parkbänkar och mycket mer.

Markspjutet passar alla jordmåner och skapar en solid förankring i allt ifrån asfalt till packade grusmassor och stenkross. Det finns inga hinder.

Tack vare FIEDLER Markspjuts tjälsäkra konstruktion med inbyggd vinkeljustering för flera av FIEDLER SYSTEMS fästen kan du känna dig trygg med att dina stolpar blir raka. FIEDLER Markspjut kan därför avsevärt minska underhållskostnader.

FIEDLER SYSTEMS tillverkning sker i Sverige. Detta för att ge korta transportvägar och så liten miljöpåverkan som möjligt.

markfundamentet som sätter en ny standard.

FIEDLER Markspjut

FIEDLER SYSTEMS produkter är tillverkade i Sverige
FIEDLER Markspjut

FIEDLER SYSTEM Väg & Park bygger på Fiedler Markspjuts patenterade markfundament för alla typer av installationer.

Markspjutet ersätter gamla traditionella markfundament för allt ifrån trafikstolpar till stängsel, staket, vindskydd, grindar, cykelskjul, kantstolpar, parkbänkar och mycket mer.

Markspjutet tränger igenom och skapar en solid förankring i allt ifrån asfalt till packade grusmassor, stenkross och sprängsten som spräcks med hjälp av bilningsmaskin. Det finns inga hinder.

Tack vare Markspjutets tjälsäkra konstruktionen med inbyggd vinkeljustering kan du känna dig trygg med att dina stolpar alltid står rakt.

Vårt system bidrar till att minska underhållskostnader, då stolparna inte börjar luta och tvingas åtgärdas efter ett tag.

FIEDLER SYSTEMS Väg & Park är utvecklat och testat efter Trafikverkets hårda krav på materialkvalitet och belastning. Vi har även följt deras önskemål av miljöanpassade produkter samt effektivitet vid arbete på väg.

(Trafikverkets krav:
Korrosionsklass: C4 Skyltstolpe 60x60 mm, 2,5 m2 skylt: 125 kg 2,5 m upp)

Med markfundamentet FIEDLER Markspjut behövs ingen grävning, bortforsling eller tunga betongfundament

Med FIEDLER Markspjut behövs ingen grävning, bortforsling eller tunga betongfundament. Du slipper dessutom kostsamt återställningsarbete.

Trafik- och kantstolpar rekordsnabbt
på plats i alla miljöer med FIEDLER Markspjut

Trafikstolpe 10 minuter – Kantstolpe 1 minut.

Information, tips och inspiration för hur solcellsparker kan gynna pollinatörer och annat växt- och djurliv hittar du hos Länsstyrelsen i Kalmar. Läs mer.

Kantstolpe förankrad med FIEDLER Markspjut
Kantstolpe förankrad med FIEDLER Markspjut
Kantstolpar förankrade med FIEDLER Markspjut
FIEDLER SYSTEM fäste för pollare
FIEDLER SYSTEM ger mindre miljöpåverkan

Minst miljöavtryck på marknaden

FIEDLER SYSTEM Ankare för ännu bättre förankring

FIEDLER SYSTEM Ankare om du önskar säkra din förankring ytterligare.

Fiedler Markspjut solid markförankring. Direkt!

Tack vare Markspjutets patenterade kompressionsteknik uppnås en solid förankring direkt i alla jordmåner, packade grusmassor och stenkross.

FIEDLER SYSTEM markfundament, beslag och fästen för parkmiljöer
FIEDLER SYSTEM markfundament, beslag och fästen för väg-/trafikmiljöer

Produkter Väg & Park